Rondleidingen

Rondleidingen zijn voor alle leeftijdscategorieën mogelijk waarbij uiteraard rekening gehouden wordt met bijzondere wensen.


Algemene rondleiding door het museum

Deze algemene rondleiding geeft een overzicht van het Openluchtmuseum met zijn vier streekgebonden gebouwengroepen evenals van de planten en de dieren in het museum.

Duur: ca. 1 – 2 uur

Maximum aantal deelnemers: 20

Kostprijs rondleiding in het Duits: € 70 / anderstalige rondleiding: € 80


Themarondleidingen

Een thematische rondleiding geeft een verdiepende inkijk in specifieke aspecten van het leven en wonen op het platteland:

 • zelfvoorziening binnen de boerenfamilie
 • samenleven in het dorp
 • vrouwen-en mannenwerk op het land
 • het leven van de kinderen, opvoeding en kinderarbeid op het platteland
 • veehouderij in het Rijnland en de dierrassen in het museum
 • huisraad
 • landbouwwerktuigen
 • ambachtelijke activiteit op het platteland
 • woonomstandigheden in de boerderijen
 • bouwkunde: huis- en hoevetypes
 • historische bosbouw

Duur: ca. 2 uur

Maximum aantal deelnemers: 15

Kostprijs rondleiding in het Duits: € 70 / anderstalige rondleiding: € 80


Rondleidingen op tentoonstellingen

Rondleiding op de tijdelijke tentoonstelling van het ogenblik in het museum:

Duur: ca. 1 uur

Aantal deelnemers: 15 personen

Kostprijs rondleiding in het Duits: € 42 / anderstalige rondleiding: € 52


Rondleidingen op tentoonstellingen

Rondleiding op de vaste tentoonstelling WijRijnlanders

Een rondleiding doorheen het stadje “Rhenania”

Tip voor leerkrachten: een reeks projectthema’s ondersteunt en vergemakkelijkt de lesplanning bij de vakken geschiedenis, Duits en kunst. Het museummagazine kan als pdf gedownload worden op www.wir-rheinlaender.lvr.de

Duur: ca. 1 uur

Aantal deelnemers: 15 personen

Kostprijs rondleiding in het Duits: € 42 / anderstalige rondleiding: € 52


Vrije rondleidingen over het Marktplein Rijnland in het winterseizoen

Vrije rondleidingen over het Marktplein Rijnland in het winterseizoen

Tijdens het winterseizoen zijn de gebouwen op het Marktplein Rijnland gesloten. Op zaterdagen, zon- en feestdagen vinden van 13 tot 15 uur voor iedereen vrij toegankelijke rondleidingen plaats, respectievelijk staan museummedewerkers ter beschikking voor nadere uitleg.


mehr über den Marktplatz Rheinland

Vertelrondleiding
Kluisjes

Bagage kunt u opbergen in kluisjes in het kassagebouw.

Informatie over projecten, rondleidingen en cursussen

Alle projecten, rondleidingen en cursussen zijn hier te vinden. U kunt ook bellen op kulturinfo en advies krijgen of boeken: Tel. 02234/9921555, info@kulturinfo-rheinland.de

Bolderwagen

Aan de kassa’s zijn bolderwagens ter beschikking die tegen een prijs van € 3 gehuurd kunnen worden. Verspreid doorheen het jaar biedt het museum een reeks evenementen en acties voor kinderen aan. Details vindt u in het jaarprogramma

Rollators

De Vrienden van het Museum hebben rollators gekocht voor het museum, dat op het ticketbureau geleend kan worden.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden aan de kassa’s bewaard. Tel. + 49 2443 / 9980140

Toegankelijkheid

Het Openluchtmuseum ligt op een heuveltop wat met zich meebrengt dat er enkele steile hellingen zijn, soms tot 17%. De wegen bestaan grotendeels uit kasseien maar er zijn ook stukken in aangestampte aarde. Tussen de onderscheiden gebouwengroepen staan er zitbanken en picknickplaatsen met tafels. meer over de toegankelijkheid…

Honden in het museum

Uw hond mag natuurlijk meekomen tijdens uw museumbezoek, zij het graag kort aangelijnd aub (de leiband moet vergrendeld worden) en mits het in acht nemen van de wettelijke bepalingen ter zake. In de gebouwen en de tentoonstellingshallen mag uw hond helaas niet binnen.

Fotograferen

Op tal van plekken zal u in de verleiding komen om foto’s of beeldopnames te maken. Natuurlijk mag u foto’s nemen of filmen, maar enkel voor eigen gebruik, als herinnering. Het is niet toegestaan opnames te maken voor publicaties of voor commercieel gebruik. Verdere info vindt u onder fotograferen in het museum.