Het Westerwald

Smid uit Bornich Vergadering Westerwald, schapen op de voorgrond Huis van Altenburg Fontein met ganzen voor de smederij Huis van Hanf Smid uit Bornich Huis uit Bilkheim

Het Westerwald strekt zich als een bergachtig gebied uit tussen de Sieg in het noorden en de Lahn in het zuiden en hoort deels bij Hessen. In ons museum wordt enkel het Rijnlandse deel van het Westerwald voorgesteld. Het lijkt op de Eifel maar is op de meeste plaatsen minder onherbergzaam en ruw. Tot aan het einde van de 18de eeuw werd het Westerwald gezien als een rijke streek. Er was volop hout voorhanden, de handel bloeide en de inwoners hielden veel vee. Roofbouw op de bossen bracht in de 19de eeuw echter armoede teweeg en vele Westerwalders emigreerden naar Amerika. Het is evenwel moeilijk om dit menselijk leed in een museum tastbaar tot uitdrukking te brengen.

Boerderij- en nederzettingsvormen

Het Westerwald is een typisch Duits middengebergte. De mensen leefden er in dorpen. Er kwamen geen verspreide alleenstaande boerderijen voor en evenmin kleine gehuchten maar hier zijn min of meer grote dorpen ontstaan. De huizen waren ongeordend samengegroeid tot dorpen met logischerwijze dan ook bochtige en onregelmatige straten en steegjes.

Daar waar de Rijn zich in het gebergte insnijdt, eindigt het Westerwald. De woonkernen in het Rijndal, van de Middenrijn – tussen Bingen en Koblenz – verschillen van de hoger gelegen dorpen in de eerste plaats omdat hier minder bouwruimte voorhanden was. Dat er toch bewoning was, kwam door de wijnbouw. Daarom staat er in de gebouwengroep Westerwald ook een boerderij met wijngaard.

Gebouwen onderscheiden zich duidelijk naargelang hun functie. Het samenbouwen van woning en stal of van schuur en stallingen was vroeger eerder de uitzondering. Voor elke functie is er een apart gebouw.

De oudste nog bewaarde huizen in het Westerwald waren oorspronkelijk “rookhuizen”: huizen zonder rookafvoer door het dak. In de 17de eeuw is er in vuurvoorschriften voor het eerst sprake van houten schoorstenen.


nach oben


Bienen - vom Haustier zum Wirtschaftsfaktor